Melkveebedrijf Erve Broam

 

Op Erve Broam runnen Leo en Kristel Scholten Linde een modern melkveehouderijbedrijf. Het bedrijf telt 170 melkkoeien en 100 stuks jongvee en omvat ruim 100 hectare grond. Deze koeien leveren samen op jaarbasis ruim 1.400.000 liter melk. De stal biedt ruimte voor 230 melkkoeien en 100 stuks jongvee.

Het bedrijf maakt gebruik van de traditionele Twentse bedrijfsge- bouwen, maar ook van een moderne ligboxenstal, waar een melk- robot de melkkoeien melkt. Bijna alles in het bedrijf, van het melken tot het voeren van de kalveren, is computergestuurd
en geautomatiseerd. De koeien van Erve Broam krijgen gras en maïs van eigen land. Bij Erve Broam hoort ongeveer 10 hectare bos met houtwallen.

Leo en Kristel Scholten Linde wonen met hun kinderen Myrthe, Benthe, Hidde, Hinke en Dycke in het verbouwde achterhuis van Erve Broam.

Foto's